Privacy Policy

Privacy en gegevensbescherming

Bij een bezoek aan deze website kan GOPACS gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert GOPACS uw privacy, onder andere door de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedankt voor je bezoek aan onze website en voor je belangstelling voor onze werkzaamheden en het bedrijf.

Bescherming van je persoonsgegevens zeer belangrijk voor ons is, daarom willen wij je via deze privacyverklaring over de verwerking van je persoonsgegevens informeren.

Het privacy beleid van onze website word regelmatig geactualiseerd. De laatste versie van ons privacy beleid is altijd op deze website te vinden.

Heb je vragen over onze privacy verklaring? Neem dan contact op met ons via privacy@gopacs.eu.

Wil je weten welke persoonsgegevens er binnen de diensten van GOPACS worden verwerkt? Kijk dan onder Documentatie bij het document over "Privacy en gegevensbescherming deelnemers GOPACS"

 

1.       Verwerking van persoonsgegevens

Op onze website verwerken wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Dit kan zowel direct gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een voor- en achternaam, of indirect. Indirecte identificatie kan plaatsvinden door meerdere gegevens te combineren, bijvoorbeeld een voornaam en een telefoonnummer.

Welke persoonsgegevens we van jou op onze website verwerken hangt af van de dienstverlening waar je gebruik van maakt. Bijvoorbeeld het contactformulier of de nieuwsbrief.

In alle gevallen verwerken we een minimaal aantal persoonsgegevens via onze cookies. In de volgende hoofdstukken vindt je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

 

 • Als je onze website bezoekt

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in jouw browser worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om jouw persoonlijke instellingen te onthouden als je onze website weer bezoekt. Als je onze website bezoekt kan je aangeven wie toegang tot jouw gegevens krijgt.

Op onze website maken we gebruik van noodzakelijke cookies (1.1.1) en cookies voor het tonen van externe inhoud (1.1.2).

 

 • Noodzakelijke Cookies

Om jouw voorkeuren voor het gebruik van cookies te kunnen implementeren en aan te tonen via onze cookie banner hebben wij de onderstaande cookies in onze website geïntegreerd.

Leverancier Doel Cookie naam Opslagtermijn Gegevensbescherming van de leverancier
GOPACS Noodzakelijke cookie om te waarborgen welke selectie je gemaakt hebt in onze cookie-banner. Clicky
1 jaar www.gopacs.eu/privacyverklaring

 

 • Cookies voor externe inhoud

Op onze website zijn we verantwoordelijk voor de inhoud van cookies die door onze website zelf geplaatst wordt. Voor de verantwoordelijkheid omtrent externe cookies, zoals bijvoorbeeld van Google en YouTube,  verwijzen we je naar de privacyverklaring van de betreffende leverancier.

Indien je toestemming geeft voor het gebruik van externe inhoud die op onze website geïntegreerd is, worden jouw persoonsgegevens automatisch gedeeld met websites van derden. Dit gebeurt alleen als je de desbetreffende cookie geactiveerd hebt en hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Specifiek gaat het om de volgende cookies en providers

Leverancier Doel Cookie naam Opslagtermijn Gegevensbescherming van de leverancier
Google Ireland Limited Google Analytics Tracking Cookie _ga_en 1 jaar https://policies.google.com/privacy?hl=en
Google Ireland Limited Registreert een unieke ID om bij te houden welke YouTube-video's  de gebruiker heeft bekeken. YSC_nl 1 jaar https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 • Indien je gebruik maakt van ons contactformulier

Afhankelijk van de velden van het contactformulier, geef je de volgende persoonsgegevens aan ons door:

voornaam, achternaam, vast/mobiel telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens met betrekking tot het contact en de correspondentie

 

 1. Oorsprong/ bron van jouw gegevens

We ontvangen jouw persoonsgegevens direct van je. Voor gebruik van de website ontvangt of koopt GOPACS geen persoonsgegevens van derden.

 

 1. Grondslag voor de verwerking jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor de noodzakelijke cookies verzamelen wij jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, zoals beschreven in artikel 6 paragraaf 1, lid f van de AVG.

Indien je toestemming geeft, verwerken we jouw persoonsgegevens conform artikel 6 paragraaf 1, lid a van de AVG. In dit geval verwerken we jouw persoonsgegevens voor;

-    Alle overige cookies (anders dan de noodzakelijke)

-    Als je ons via mail of contactformulier benadert

 

 1. Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens voor zo ver dat nodig is om de bovengenoemde doelen te bereiken.

We maken gebruik van externe leveranciers voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van ons bedrijfsdoel en onze communicatie. Dit zijn met name IT en netwerk leveranciers, email verwerkers, leveranciers voor bestands-/gegevensvernietiging, archivering alsmede agentschappen/dienstverleners voor de ondersteuning van onze (bedrijfs)communicatie. Deze dienstverleners zijn onderworpen aan strikte contractuele overeenkomsten zoals geheimhoudingsovereenkomsten, gegevensbeschermingsverklaringen en contracten.

Als je cookies gebruikt voor externe inhoud, kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de aanbieders zoals hierboven beschreven

 1. Rechten van de betrokkene

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacy rechten. Om jouw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan je contact opnemen via privacy@gopacs.eu.

Voor het uitoefenen van je rechten als betrokkene, kunnen we vragen je te identificeren voordat we de vraag beantwoorden.

Als betrokkene in de zin van de  AVG  heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage in jouw gegevens (artikel. 16 AVG) en als blijkt dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je verzoeken jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen;
 • Onder bepaalde wettelijke voorwaarden, heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen (Art. 17 AVG), het recht op beperking van verwerking ( Art. 18 AVG), het recht op data portabiliteit (Art. 20 AVG) en recht van bezwaar (Art. 21 AVG);
 • Je hebt het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. (Art. 77 AVG).
  In Nederland kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG
 • Je kan jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens altijd intrekken en verzoeken de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Ondanks dat je jouw toestemming intrekt blijft verwerking van jouw persoonsgegevens rechtmatig tot op het moment van intrekking. Jouw persoonsgegevens kunnen alleen worden verwijderd indien er geen andere wettelijke basis van de verwerking van jouw persoonsgegevens bestaat. Indien je jouw toestemming wilt intrekken, kan je dit verzoek neerleggen via privacy@gopacs.eu.

GOPACS is an initiative of the Dutch grid operators:

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland

What People are saying about GOPACS

gopacs-09

Vitor Campos
Power trader - Optimax Energy

"Optimax Energy is very enthusiastic about GOPACS because it allows us as a young trading company to participate in a congestion management mechanism in the Netherlands through a very transparent and well-defined process. Energy markets are changing rapidly and we believe these mechanisms also need to evolve to meet the challenges ahead in a more innovative and clear way."

gopacs-10

Rob Oostrom
Owner - Kwekerij Lijntje

"Because of my contribution to solving the congestion problem via GOPACS, I have an extension to get more out of my CHP. This offers me a better return."

Bernard Wilmet - Powerhouse

Bernard Wilmet
CEO - Powerhouse

"Congestion is an important social problem that is only increasing. That is why we were one of the first to join. Powerhouse is convinced that we can offer a solution to the transport problem with the Gopacs platform and the power of our customers."

Flex available?

Join GOPACS! Participating in GOPACS is interesting for every market party with the ability to influence electricity consumption or the generation of electricity, which can offer this flexibility to trade.

Scroll to Top